ขอความอนุเคราะห์ในการติดประกาศ สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยและรับฟังความคิดเห้นระดับพื้นที่ (ตำบล-ชุมชน) โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสายสนับสนุนจุดผ่ีานแดนถาวรบ้านผักกาด อำเภอดป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

Be Sociable, Share!