ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมอบนโยบายแก่ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 19 มิถุนายน 2557นายสามารถ ลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการของส่วนราชการประจำจังหวัดเฉพาะภูมิภาค ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ

รูป1

รูป2

รูป3

รูป4

รูป5

รูป6

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น