นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุม คณะทำงานการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2562 นี้ ที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ สมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ในการจัดมหรสพสมโภช ของจังหวัดจันทบุรีเบื้องต้น จะมีการแสดงเทิดพระเกียรติฯ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี / วิทยาลัยนาฎศิลป จันทบุรี และ สถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดจันทบุรี อาทิ รำถวายพระพร การแสดงโขนสด ตอน เถลิงราชย์บรมวงศ์พงษ์จักรี การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ “ ยามเย็น” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี เป็นต้นจังหวัดจันทบุรีจึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในระหว่างวันที่ 22 ถึง 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยพร้อมเพรียงกัน

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!