ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางมาร่วมชมการฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ที่สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลขที่ 16 บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลขที่ 16 บ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ ได้เดินทางมาร่วมชมการฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ซึ่งการตรวจเยี่ยมการฝึกของผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะในวันนี้ทำให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ได้รับทราบรายละเอียดการปฏิบัติในการฝึก และทราบถึงขีดความสามารถ ตลอดจนความพร้อมในการปฏิบัติการของหน่วยต่าง ๆ ที่เข้ารับการฝึกแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกกองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณาการการฝึกภายในกองทัพเรือด้วยการนำขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรมสำหรับการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในปีนี้ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง กำลังทหารนาวิกโยธินกับกำลังจากกองทัพบกในด้านยุทธวิธีทหารราบยานเกราะ ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการปฏิบัติการพิเศษร่วมกันในพื้นที่ทางลึก รวมถึงเพื่อทดสอบความเหมาะสมในการใช้โดรนในทางยุทธวิธีร่วมกับหน่วยดำเนินกลยุทธ์ในแนวหน้า และทดสอบกำลังในการใช้กรมทหารราบเคลื่อนที่เร็วตามแผนป้องกันประเทศ โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ ประกอบด้วย ยุทธวิธีทหารราบยานเกราะ การยุทธ์ส่งทางอากาศและการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ การปฏิบัติการพิเศษ การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การปฏิบัติการร่วมของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ การปฏิบัติการร่วมของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกับกำลังจากกองทัพบก โดยกำลังที่เข้าร่วมฝึกจัดจาก กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน กองพันรถถัง กองพลนาวิกโยธิน กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน รวมถึงกำลังจากกองทัพบกและกองทัพอากาศ

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Be Sociable, Share!