ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน เดิน-วิ่ง Run for the church 2019 หารายได้บูรณะอาสนะวิหาร มีนักกีฬาและประชาชนร่วมกิจกรรม กว่า 3,000 คน

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี บาทหลวงทรงวุฒิ ประทีปสุจิต เจ้าอาวาสวัดโรมันคาทอลิก พร้อมด้วย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นประธานเดิน-วิ่ง Run for the church 2019 การกุศลสมทบทุนบูรณะอาสนะวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือ วัดโรมันคาทอลิกจันทบุรีที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในประเทศไทย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักกีฬา ประชาชน ผู้ปกครอง และเยาวชน ร่วมกิจกรรมบนเส้นทางสายวัฒนธรรม 3 เชื้อชาติในครั้งนี้กว่า 3,000 คน มีกองเชียร์จากชุมชน และ วงดุริยางค์โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ให้กำลังใจแก่นักกีฬาที่ร่วมแข่งขัน เป็นรายการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพผสมผสานกับการเรียนรู้ วิถีชุมชนบนเส้นทางความเชื่อ 3 วัฒนธรรม ไทย จีน เวียดนาม และ 2 ศาสนา พุทธ คริสต์ ผสมผสานกีฬาเพื่อสุขภาพกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทัศนะศึกษาศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชนท้องถิ่นตลอดเส้นทาง มีเส้นทางการแข่งขันคือระยะ 3 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ผู้เข้าเส้นชัยได้รับเหรียญที่ระลึกสวยงามควรค่าแก่การจดจำ

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!