ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี(นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ)ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปจังหวัดแก่ผู้บังคับบัญชา คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 58

วันที่ 17 มิถุนายน 2557นายสามารถ ลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปจังหวัดแก่ผู้บังคับบัญชา คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 58 ในโอกาสเดินทางชมกิจการและศึกษาดูภูมิประเทศภาคตะวันออก ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี

รูป1

รูป2

รูป3

รูป4

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น