ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่เพื่อเตรียมหาแนวทางการป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง

วันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗  นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ตำบลเกาะเปริดและตำบลหนองชิ่ม  ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเพื่อเตรียมหาแนวทางในการป้องกันต่อไป

รูป1

รูป2

รูป3

รูป4

รูป5

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น