ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ธารนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดจันทบุรีทั้ง ๓ แห่ง โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ธารนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว อำเภอท่าใหม่ และนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล เป็นประธานนำส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับ อำเภอเมืองจันทบุรี ฤกษ์เวลา ๑๑.๕๒ – ๑๒.๓๘ น. ประธานทั้ง ๓ แห่งประกอบพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บรรจุในขันน้ำสาคร เพื่อเชิญไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ และประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ก่อนจะเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปเก็บรักษา ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ต่อไป ซึ่งการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

 

 

Be Sociable, Share!