ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานพิธีเปิดงานนิทรรศสถานเฉลิมรัชกาลที่ ๑๐ บรมราชาภิเษก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมฉลองพิธีบรมราชาภิเษก เผยแพร่พระราชกรณียกิจ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชม นิทรรศสถานเฉลิมรัชกาลที่ ๑๐ บรมราชาภิเษก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จังหวัดจันทบุรีจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ตั้งกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง ซึ่งเป็นที่ปิติยินดีแก่ประชาชนทั่วหล้า ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญ และศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติ เนื่องในมหาพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน สถานที่ในการประกอบพระราชพิธี ทั้งพระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องกลาง และพระราชพิธีเบื้องปลาย รวมถึงจะปรากฏคำศัพท์ต่างๆ เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจน พระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จจังหวัดจันทบุรี 12 ครั้ง และ พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวจันทบุรี ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กว้างขวางยิ่งขึ้นจังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดนิทรรศสถานเฉลิมรัชกาลที่ ๑๐ บรมราชาภิเษก ซึ่งได้ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จจังหวัดจันทบุรี 12 ครั้ง และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวจันทบุรี เผยแพร่แก่ประชาชนจังหวัดจันทบุรีและประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมพระบารมี โดยนิทรรศสถานเฉลิมรัชกาลที่ ๑๐ บรมราชาภิเษก จะเปิดให้เข้าชมฟรีได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Be Sociable, Share!