ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน Beekeeping day ครั้งที่ 4 “ผึ้งจันท์แฟร์ ดูแลกัน” ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สร้างรายได้เสริมเกษตรกร

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี อ.มะขาม นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร ร่วมงาน Beekeeping day ครั้งที่ 4 “ผึ้งจันท์แฟร์ ดูแลกัน” ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สร้างรายได้เสริมเกษตรกร ภายในงานมีนิทรรศการสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพิ่มประสิทธิภาพกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่ มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในลักษณะตลาดนำการผลิต สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ พัฒนาสู่เกษตรกรมืออาชีพ ฝึกทักษะอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาประยุกต์ใช้ของเกษตรกรด้านภูมิปัญญาต่างๆในด้านการเลี้ยงผึ้งพันธ์ ผึ้งโพรง ผึ้งชันโรง จิ้งหรีด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเพาะเห็ด ปลูกผัก เกษตรอินทรีย์ และเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร และนิทรรศการต่างๆจากสวนผึ้งของเกษตรกร รวมทั้งมีจุดถ่ายภาพสวยงามเป็นแลนด์มาร์คสวนดอกไม้อาหารของผึ้ง และชันโรง

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Be Sociable, Share!