ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุและผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ปี 2562

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุและผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและขอบคุณ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่มาให้บริการช่วยเหลือสุขภาพของภิกษุ สามเณร ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุที่ขาดโอกาสในการเข้าถึง และไม่สามารถเดินทางไปรักษาในสถานบริการ อำนวยความสะดวกทางด้านทันตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว มีสุขภาพฟันที่ดีขึ้น ทั้งการบริการ ถอนฟัน อุดฟัน ขุดหินปูน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานของรับ และ ภาคเอกชน ที่สนับสนุนการจัดโครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ถวายเป็นพระราชกุศลฯในครั้งนี้

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6

Be Sociable, Share!