นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬายูโดยุวชน เยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 23 และการแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี จัดพิธีเปิดการแข่งขันยูโดยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่ 23 และการแข่งขันยูโดประชาชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันยูโดยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่ 23 และการแข่งขันยูโดประชาชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากสถาบันต่างๆ รวมทั้งหมด 45 ทีม เป็นนักกีฬาจำนวน 599 คน และผู้ฝึกสอนจำนวน 39 คน คณะกรรมการผู้ตัดสิน ทั้งหมด 65 คน รวมทั้งสิ้น 703 คน สำหรับการจัดแข่งขันกีฬายูโดในครั้งนี้ ถือว่าเป็นมิติใหม่ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศที่จัดอยู่ในส่วนภูมิภาค และเป็นการขับเคลื่อนงานแบบประชารัฐ ภาคประชาชน เพื่อเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยในห้วงการจัดการแข่งขันยูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562 ครั้งนี้ จะจัดให้มีการแข่งขันทั้งประเภทยุวชนอายุไม่เกิน10ปี //12 ปี // 14 ปี //18 ปี และประชาชนทั่วไป โดยจังหวัดจันทบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันยูโด ชิงแชมป์ประเทศไทย ที่ได้เตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยว นักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและผู้ปกครอง ที่จะเดินทางเข้ารวมการแข่งขัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงฤดูกาลผลไม้ ที่ออกสู่ท้องตลาด ได้ต้อนรับผู้ที่มาร่วมแข่งขันยูโดที่จังหวัดจันทบุรี ในครั้งนี้ด้วย

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

5 1 2 3 4

Be Sociable, Share!