ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพบสื่อมวลชน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว”

11 มิถุนายน 2557นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมพบปะสื่อมวลชน และหัวหน้าส่วนราชการ ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี

รูป1

รูป2

รูป3

 

 

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น