นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมลงพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ธารนารายณ์ บริเวณน้ำตกคลองนารายณ์ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ในการจัดทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้การประกอบพิธี พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ สมพระเกียรติ โดยคณะเดินขึ้นเขาถึงจุด ธารนารายณ์ ใช้เวลาเดินขึ้นเขาประมาณ 30 นาทีซึ่งเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ได้วัดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำ พบว่า น้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ธารนารายณ์ มีค่าความขุ่น 1.18 NTU ไม่เกินค่ามาตรฐาน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร / ค่าสนิมวัดได้ 0.003 PPM และค่าความเป็นกรด เป็นด่างวัดได้ 6.5 PPM ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานเช่นกัน ส่วนที่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ในการจัดทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พบว่าคุณภาพน้ำที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับมีค่าความเป็นกรด เป็นด่าง 6.5 PPM / ความขุ่น 1.95 NTU และ ค่าสนิมวัดได้ 0.17 PPM ซึ่งไม่เกินค้ามาตรฐานน้ำเช่นกัน สำหรับ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ฤกษ์เวลา 11.52 น. ถึง 12.38 น. ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 แห่งพร้อมกัน และ พิธีเสกน้ำอภิเษก ที่วัดพลับบางกะจะ วันที่ 8 และ 9 เมษายน 2562 จังหวัดจันทบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชน พสกนิกรชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์วันเสาร์ที่ 6 เมษายน / พิธีอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์วันจันทร์ที่ 8 เมษายน และ เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันอังคารที่ 9 เมษายนโดยพร้อมเพรียงกัน

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!