นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้บูรณาการกำลังหน่วยงานความมั่นคงเข้าตรวจค้นเรือนจำ ป้องกันปราบปรามยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย ในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้บูรณาการกำลังหน่วยงานความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สมาชิกอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ กว่า 200 นาย เข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนนอนและพื้นที่โดยรอบของแดน 1 หญิง,แดน 5 และ แดน 6 ชาย ภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติดให้โทษ โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำที่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้กวาดล้างยาเสพติดและสามารถดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องถึงแม่สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดของจังหวัดจันทบุรีจะอยู่ในระดับเบาบางเมื่อเทียบกับภาพรวมของประเทศ แต่ก็ยังปรากฏปัญหาการแพร่ระบาดอยู่เช่นกัน เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น เนื่องจากในอดีตเคยพบเบาะแส การสั่งซื้อ สั่งขาย และบงการยาเสพติดจากภายในเรือนจำ และจากการจู่โจมตรวจค้นที่ผ่านมาเคยพบ โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำ แต่ภายหลังจากปฏิบัติการจู่โจมอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายในเรือนจำในรอบปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงใช้มาตรการป้องกันปราบปรามเฝ้าระวังไม่ให้เครือข่ายนักค้ายาเสพติดและผู้ต้องขังได้ใช้เรือนจำจังหวัดจันทบุรีเป็นฐานในการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้อีกต่อไป ปัจจุบันเรือนจำจังหวัดจันทบุรีมีผู้ต้องขังรวม 2,524 คน ผู้ต้องขังชาย 2,222 คน และ ผู้ต้องขังหญิง 302 คน ส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติดมากกว่าร้อยละ 70 ของผู้ต้องขัง

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!