นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจเช็คค่าความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดสระแก้ว นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมดูพื้นที่เตรียมความพร้อม ในการจัดทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้การประกอบพิธี พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ สมพระเกียรติ ในส่วนการเตรียมความพร้อมวันนี้ สำนักงานประปาจังหวัดจันทบุรีได้นำเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ ภาคสนาม มาตรวจเช็คความสะอาดและคุณภาพน้ำ โดยผลการตรวจเช็คพบว่า น้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว มีความสะอาด มีค่าความขุ่น 1.10 PPM ไม่เกินค่ามาตรฐาน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนค่าสนิมวัดได้ 0.03 PPM ก็ไม่เกินค่ามาตรฐานเช่นกัน ทั้งนี้ ในส่วนของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดจันทบุรีที่จะใช้ประกอบพิธีฯ จะมีการรวมพลังจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ส่วนพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ฤกษ์เวลา 11.52 น. ถึง 12.38 น. ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 แห่งพร้อมกัน และ พิธีเสกน้ำอภิเษก ที่วัดพลับบางกะจะ วันที่ 8 และ 9 เมษายน 2562 จังหวัดจันทบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชน พสกนิกรชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์วันเสาร์ที่ 6 เมษายน / พิธีอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์วันจันทร์ที่ 8 เมษายน และ เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันอังคารที่ 9 เมษายนโดยพร้อมเพรียงกัน

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7

Be Sociable, Share!