นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

ในระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 มีนาคม 2562 ที่ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเวียงจันเซ็นเตอร์ นครหลวงเวียงจันท์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีได้นำผู้ประกอบการ OTOP และ วิสาหกิจชุมชนจำนวน 50 รายร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จันทบุรี – นครหลวงเวียงจันท์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดจันทบุรีได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนประเทศเพื่อนบ้านจากประสบการณ์การจำหน่ายสินค้า และเพื่อให้กลุ่มได้มีโอกาสเจรจาต่อยอดธุรกิจกับนักธุรกิจใน สปป.ลาวขยายตลาดและช่องทางการค้า รวมทั้ง ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านโดยพิธีเปิดงาน นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานร่วมกับ ท่านอุทัย ไชยะวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเวียงจันเซนเตอร์ นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดจันทบุรี / พัฒนาการจังหวัดหนองคาย / ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี และ ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมพิธีเปิด มีการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม รำอวยพร แฟชั่นโชว์ผ้าไหมลาว ระบำเผ่าม้ง สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จันทบุรีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดจันทบุรี จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 หลังจากปีที่ผ่านมานำผู้ประกอบการOTOP และ วิสาหกิจชุมชนไปจัดแสดงสินค้ากระชับสัมพันธไมตรีที่กรุงย่างกุ้ง ในส่วนของการแสดงสินค้าที่ นครหลวงเวียงจันท์สินค้าที่ได้รับความสนใจจากประชาชน นักธุรกิจ สปป.ลาว คืออาหารแปรรูป สินค้าทางการเกษตร สมุนไพรไทย อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน รวมทั้งอัญมณีและเครื่องประดับ มียอดการจำหน่ายและการเจรจาต่อยอดธุรกิจจำนวนมากเนื่องจาก ประชาชนใน สปป.ลาว นิยมบริโภคสินค้าที่มาจากเมืองไทย ถึงแม้จะมีคู่แข่งทางเศรษฐกิจสินค้าจาก จีน และ เวียดนามเข้ามาวางจำหน่ายใน สปป.ลาวจำนวนมาก แต่ ประชาชน ผู้บริโภคใน สปป.ลาว ยังเชื่อมั่นและชื่นชอบมาตรฐานสินค้าของไทย ในอนาคตสินค้าจากจีนจะเข้ามาแบ่งปันการตลาดของสินค้าไทยเพิ่มขึ้นเนื่องจากจีนมีการลงทุนด้านสาธารณูปโภคแบบให้เปล่าร่วมกับรัฐบาลของ สปป.ลาว ดังนั้นจีนจะได้รับสิทธิต่างตอบแทนทางการค้าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบการชาวไทยต้องรักษาคุณภาพสินค้า สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้าน สปป.ลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จันทบุรี – นครหลวงเวียงจันท์ ในครั้งนี้ถือเป็นจุดแข็งที่ทีมงานสยามล้านช้าง ที่มีความคุ้นเคยส่วนตัวกับผู้นำแขวง และ ผู้จัดการห้างสรรพสินค้ากลางนครหลวงเวียงจันท์จึงทำให้จันทบุรีได้ทำเลวางจำหน่ายสินค้ากลางห้างดัง ย่านเศรษฐกิจของนครหลวงเวียงจันท์ สปป.ลาว ที่ประชาชน นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า จำนวนมากเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!