นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษก จำนวน 3 แห่งของจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล และนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้การประกอบพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ สมพระเกียรติ ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษก พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน 3 แห่ง คือ 1. แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระแก้ว ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ / 2. แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ธารนารายณ์ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง และ 3. แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง ซึ่งจะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ฤกษ์เวลา 11.52 น. ถึง 12.38 น. ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 แห่งพร้อมกัน และ พิธีเสกน้ำอภิเษก ที่วัดพลับบางกะจะ วันที่ 8 และ 9 เมษายน 2562 ซึ่งการเตรียมความพร้อม ทำพิธี น้ำอภิเษก ของจังหวัดจันทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ มีการบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 แห่งของจังหวัดจันทบุรีให้อยู่ในสภาพที่ใสสะอาด ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม จังหวัดจันทบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชน พสกนิกรชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์วันเสาร์ที่ 6 เมษายน / พิธีอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์วันจันทร์ที่ 8 เมษายน และ เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันอังคารที่ 9 เมษายนโดยพร้อมเพรียงกัน

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!