ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษก เพื่อเตรียมความพร้อม พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และ พิธีเสกน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยในส่วนของจังหวัดจันทบุรี มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ประกอบพิธี 3 แห่ง คือ 1.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระแก้ว ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ / 2.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ธารนารายณ์ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง และ 3.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดพลับ ต.บางกะจะ อ.เมือง ซึ่งจะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 แห่ง และ พิธีเสกน้ำอภิเษก ที่วัดพลับบางกะจะ วันที่ 8 และ 9 เมษายน 2562 ซึ่งการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษก ครั้งนี้ได้มีการมอบหมายหน้าที่เพื่อให้การจัดทำพิธี น้ำอภิเษก ของจังหวัดจันทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ มีการบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 แห่งของจังหวัดจันทบุรีให้อยู่ในสภาพที่ใสสะอาด ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม จังหวัดจันทบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชน พสกนิกรชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์วันเสาร์ที่ 6 เมษายน / พิธีอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์วันจันทร์ที่ 8 เมษายน และ เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันอังคารที่ 9 เมษายนโดยพร้อมเพรียงกัน

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6

Be Sociable, Share!