ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา เก็บขยะบริเวณชายหาดเจ้าหลาว แหลมเสด็จ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา เก็บขยะบริเวณชายหาดเจ้าหลาว แหลมเสด็จ เนื่องจากปัญหาคลื่นลมซัดเข้าหาฝั่งและน้ำทะเลหนุน ทำให้มีขยะลอยมาติดบริเวณชายหาดเจ้าหลาว และชายหาดแหลมเสด็จเป็นจำนวนมาก จังหวัดจันทบุรีจึงเร่งระดมทุกภาคส่วนร่วมกันเก็บขยะตลอดแนวชายหาดดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี จากนี้จังหวัดจันทบุรีจะได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!