ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ที่ วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง )

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร และเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส โดยพระราชจันทโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีได้แสดงพระธรรมเทศนา รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหตุอัศจรรย์ทางพุทธศาสนา 4 ประการหรือที่เรียกกันว่า จาตุรงคสันนิบาต รวมทั้งการแสดงโอทะปาฎิโมกข์ อันเป็นหลักคำสอนสำคัญซึ่งเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา หลังจากเสร็จพิธีทำบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำพุทธศาสนิกชน และประชาชนจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดรอบบริเวณวัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) ภายใต้กิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ วัดประชารัฐสร้างสุข การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ และในภาคค่ำ คืนนี้ จะมีพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง )

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Be Sociable, Share!