นายพงศ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานป้อมไพรีพินาศรำลึก “รำลึกพระบารมี 116 ปี ฉลองเมืองจันท์

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณวัดเขาแหลมสิงห์ ตำบลบางกระไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมงาน รำลึกพระบารมี 116 ปี ฉลองเมืองจันท์ ที่ อำเภอแหลมสิงห์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 5 ย้อนรำลึกเหตุการณ์วิกฤติ รศ.112 และการฉลองเมืองจันทบุรีหลังฝรั่งเศสถอนกำลังออกจากจังหวัดจันทบุรี อนุรักษ์และสืบสานโบราณสถานโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติของท้องถิ่น เกิดความรัก สามัคคี และเป็นพลังในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่สืบไป โดยขบวนกองเกียรติยศอัญเชิญธงชาติสยามประกอบเสียงการขับเสภา และการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม ก่อนที่จะร่วมร้องเพลงชาติไทยแบบโบราณที่มีความยาวประมาณ 2 นาที 25 วินาที หลังจากนั้นได้เปิดซุ้มอาหารและกิจกรรมการละเล่นย้อนยุค โดยมีชาวบ้านนำอาหารมาเลี้ยง ฟรี แก่ผู้ร่วมงานกว่า 50 ซุ้มส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมือง ขนมโบราณ อาหารทะเลปรุงรส นอกจากนี้ภายในงานมีการแสดงของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดจันทบุรี และ เยาวชนนักเรียนในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ การละเล่นแบบโบราณ รำวงชาวบ้าน ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคที่อบอุ่นสนุกสนาน เป็นการส่งมอบความรักแบบไทย ๆ ในช่วงเทศกาลกาลแห่งความรัก วันวาเลนไทน์ งานมีไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Be Sociable, Share!