ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานป้อมไพรีพินาศรำลึก “รำลึกพระบารมี 116 ปี ฉลองเมืองจันท์”

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์  2562 ณ ป้อมไพรีพินาศ ตำบลบางกระไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธี ทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และบรรพบุรุษของประเทศไทยที่ทรงเสียสละเลือดเนื้อเพื่ออธิปไตยของประเทศชาติในช่วง วิกฤติรัตนโกสินทร์ศก รศ.112 ยุคชาติตะวันตกล่าอาณานิคม ที่อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมกับ อบต.บางกะไชย และส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดขึ้น และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย สำหรับป้อมไพรีพินาศ และ เจดีย์ฉลองอิสรภาพเมืองจันท์ ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำแหลมสิงห์ หมู่ 1 บ้านแหลมสิงห์ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ประมาณ พ.ศ.2377 ในการป้องกันพื้นที่ปากแม่น้ำแหลมสิงห์จากเหตุการณ์กรณีพิพาทกบฏเจ้าอนุวงษ์ ป้องกันการรุกรานจากญวน แต่มิได้ใช้ในการสู้รบเนื่องจากญวนไม่ได้เดินทัพผ่านปากแม่น้ำจันทบุรี ก่อนที่กรมศิลปากรจะบูรณะ มีการค้นพบเชิงเทินป้อมปืนใหญ่รายรอบมีคลังกระสุนดินดำ ด้านบนสุดของป้อมเป็นที่ตั้งของเจดีย์ฉลองการคืนดินแดนจากฝรั่งเศส หรือเจดีย์อิสรภาพ เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างครอบองค์เจดีย์เดิม เป็นอนุสรณ์สถานหลังฝรั่งเศสถอนกองกำลังออกจากจังหวัดจันทบุรีที่ยึดไว้ตั้ง พ.ศ.2436 ถึง 2447 รวมระยะเวลา 11 ปี ซึ่งการถอนกำลังของฝรั่งเศสออกจากจันทบุรีรัชกาลที่ 5 ทรงตัดสินพระทัยนำเงินถุงแดงที่รัชกาลที่ 3 ทรงสะสมไว้ใช้ยามวิกฤตมาจ่ายค่าปรับให้แก่ฝรั่งเศส และยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง คือ เสียมราฐ ศรีโสภณ พระตะบอง และประจันตคิรีเขตต์ หรือเกาะกง ให้แก่ฝรั่งเศสแลกต่อการถอนกำลังออกจากจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด โดยการจัดงานช่วงกลางวันเป็นพิธีทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ส่วนภาคค่ำจะเป็นงานย้อนอดีตรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ การแต่งกายย้อนยุค การเชิญธงชาติไทยแบบโบราณ มีการนำอาหารคาว – หวานแบบไทยๆ จัดเป็นซุ้มแบบย้อนอดีต เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานได้ร่วมรับประทาน ฟรี พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!