ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุุรีประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (คพจ.จันทบุรี)

การประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (คพจ.จันทบุรี) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการศูนย์ประสานกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค

วันที่ 10 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตการ เกษตร จังหวัดจันทบุรี (คพจ.จันทบุรี) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการศูนย์ประสานกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ใหม่

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น