นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์  2562 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย หรือ บ.มท.รุ่นที่ 32 เดินทางมาศึกษาดูงานพร้อมเยี่ยมชม ทัศนศึกษาในจังหวัดจันทบุรี โดยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี/ นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาดไทย และนายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี บรรยายพิเศษ ศาสตร์พระราชากับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ และนโยบายการบริหารราชการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โอกาสนี้คณะนักศึกษา บ.มท.รุ่นที่ 32 ได้เข้าไปเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี พร้อมฟังบรรยายการบริหารงานและการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจ นครแห่งอัญมณีของภาคเอกชนโดยมีนายอดิศักดิ์ ถาวรวิระยะนันท์ นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี นำผู้ประกอบการสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับก่อนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ประวัติความเป็นมาของพลอย และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าอัญมณีและเครื่องประดับ

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5

 

Be Sociable, Share!