ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานตามโครงการ “ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” ปีที่ 2 เพื่อหารายได้สนับสนุนการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชน และชมรมนักปั่นจักรยาน ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจนักปั่นจักรยานตามโครงการ “ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” ปีที่ 2 ที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้สนับสนุนการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้พิการโดยวันนี้จะเป็นวันปล่อยตัวขบวนนักปั่น และ ขบวนรณรงค์สิทธิผู้พิการออกจากจังหวัดจันทบุรีมุ่งหน้าสู่จังหวัดตราด และในส่วนของจังหวัดจันทบุรีมียอดเงินผู้ร่วมบริจาคตลอดเส้นทางที่ขบวนจักรยานผ่านเบื้องต้นรวมประมาณ 170,000 กว่าบาท ซึ่งการปั่นจักรยานของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจะปั่นจักรยานไปตามจังหวัดต่างๆ ผ่าน 15 จังหวัด ในแต่ละจังหวัดที่ขบวนจักรยานผ่านจะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมเห็นศักยภาพของคนพิการ และให้โอกาสคนพิการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมต่อไป จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมสร้าง ประวัติศาสตร์ร่วมกับคนพิการ ด้วยการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมบริจาคผ่านคณะของขบวนจักรยาน หรือ โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า ชื่อบัญชีมูลนิธิสากล เพื่อคนพิการ เลขที่บัญชี 162-3-07797-9 รวมถึงช่องทางอื่นๆ คลิกรายละเอียดพร้อมติดตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการที่ www.wiriya.org

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Be Sociable, Share!