ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ข้าราชการ และประชาชนร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ 1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ผบ.กองร้อย อส.อำเภอ ข้าราชการ และประชาชนร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ช่วงแรกเป็นพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้อ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิก ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 รวมเวลา 65 ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงความเสียสละ ของสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบ อาทิเช่นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การจับกุมแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย บูรณาการช่วยเหลือแก้ปัญหาตามข้อร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม รวมทั้งการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2562 แก่กำลังพลจำนวน 12 ราย มอบทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แก่บุตรสมาชิก อส.จำนวน 9 ทุน สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกรวม 40 ทุน พร้อมทั้งมอบชุดบำรุงขวัญให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีจำนวน 11 กองร้อย โอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแก่งหางแมว ที่ 10 ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม ประจำปี 2561 ระดับประเทศ

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13

Be Sociable, Share!