นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 18

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดงาน ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดงานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 18 ที่มีการจัดตกแต่งสถานที่สวยงามด้วยพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ กล้วยไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ เป็นที่ชื่นชอบของประชาชน นักท่องเที่ยว มุมถ่ายภาพที่ระลึกสวยงามสอดคล้องเทศกาลแห่งความรักจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ ภายในงานเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์กล้วยไม้พันธุ์พื้นเมือง เหลืองจันทบูร และกล้วยไม้สายพันธุ์อื่น ๆ เผยแพร่ผลงานวิจัยที่โดดเด่น ผลงานทางวิชาการ และผลงานเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร ของคณาจารย์และนักศึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร การจัดประกวดและแข่งขันอาชีพทางการเกษตร อาทิ การประกวดกล้วยไม้ พื้นเมืองเหลืองจันทบูร กล้วยไม้สายพันธุ์อื่นๆ เฟิร์น บอนไซ หม้อข้าวหม้อแกงลิง /การประกวดไก่พื้นเมือง ไก่ต่อ ไก่ตั้ง / การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์ / การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงผลผลิตของนักศึกษา สินค้าของเกษตร OTOP ประชารัฐของดีเมืองจันท์และสินค้าของดีจากจังหวัดอื่น ๆ ในภูมิภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรม โขนสด ของนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยนาฎศิลป์จันทบุรี และการแสดงต่าง ๆ อีกมากมาย งานจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

 

Be Sociable, Share!