ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานทุเรียนต้นแรกสู่การท่องเที่ยววิถีเกษตรเขาคิชฌกูฏ

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  สวนงามเจริญทรัพย์ ตำบลคลองพูล อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับอำเภอเขาคิชฌกูฏ เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนผลไม้ และ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดงานทุเรียนต้นแรกสู่การท่องเที่ยววิถีเกษตรเขาคิชฌกูฏ โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน และมีนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเขาคิชฌกูฎ นำเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมงาน และร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดงานทุเรียนต้นแรกสู่การท่องเที่ยวเกษตรเขาคิชฌกูฎ เนื่องจากจังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนชั้นดีของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจากข้อมูลในปี 2561 มีพื้นที่ปลูก 212,213 ไร่ ผลผลิต 279,075 ตัน ปริมาณการส่งออกมากกว่าร้อยละ 80 สำหรับอำเภอเขาคิชฌกูฏ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูก 36,540 ไร่ ผลผลิต 47,000 ตัน มีมูลค่าการจำหน่ายผลผลิตไม่ต่ำกว่าปีละ 2,900 ล้านบาท ตลาดจำหน่ายผลผลิตส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการส่งออกโดยมีประเทศคู่ที่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอมีเพียงบางส่วนที่จำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ เห็นว่าการค้าในลักษณะดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาเกษตรกร ไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตได้ ประกอบกับปัจจุบันบนแต่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรผู้เผลิตไม้ผลคุณภาพ ซึ่งตามยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทยระยะที่ 2 (ปี 2561 – 2562) เน้นการพัฒนาผลไม้ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาแหล่งผลิตไม้ผลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร จึงมีแนวโน้มจะจัดงานทุเรียนต้นแรกสู่การท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เพิ่มมูลค่าของผลผลิต เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลผลิตทุเรียนคุณภาพดี ของอำเภอเขาคิชฌกูฏ ให้เป็นที่รู้จักและนิยมของผู้บริโภค

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Be Sociable, Share!