ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมอัญเชิญองค์โป๊ยเซียนโจวซือ ออกประทานพรแก่ชาวจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสเทศกาลตรุษจีน

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 562 ณ สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายเซ้ง ปิยะธรรมวุฒิกุล นายกสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรี ได้นำคณะกรรมการและคณะทรงจากพุทธสมาคมสว่างรัตนะตรัย จังหวัดสระบุรี / ไตรสรณะพุทธสมาคม ชลบุรี / มูลนิธิสว่างกตัญญู จังหวัดสระแก้ว /มูลนิธิสว่างกตัญญูธรรมสถาน จังหวัดจันทบุรี และประชาชนร่วมพิธีอัญเชิญ องค์โป๊ยเซียนโจวซือ ขึ้นประดิษฐานยังรถประทับเกี้ยวออกประทานพรแก่ชาวจังหวัดจันทบุรี แบ่งขบวนออกเป็น 2 สาย คือเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี และ ศูนย์การค้าเจพีไรวา เชื่อมต่อเขตเทศบาลเมืองจันทนิมิต มีขบวนนางฟ้า ขบวนธง หล่อโก้ว ขบวนสิงโต มังกร เทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว สร้างบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีน สำหรับวันตรุษจีน นับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญมากวันหนึ่งของชาวจีน เนื่องจากวันตรุษจีนเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีนในจีนแผ่นดินใหญ่และชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก โดยเทศกาลนี้ถือว่าเป็นการต้อนรับปีใหม่ เริ่มต้นสิ่งดี ๆ ในปีต่อไป ซึ่งก็เป็นธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติของชาวจีนทั่วไปที่จะมีการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่เพื่อปัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากบ้าน และต้อนรับสิ่งดี ๆ เข้ามา นอกจากนี้วันตรุษจีนยังถือได้ว่าเป็นวันที่ชาวจีนได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและสรรพสิ่ง รวมทั้งเป็นวันที่ทุกคนจะได้รวมญาติ ได้พบปะญาติพี่น้องมากมายอีกด้วย ดังนั้น วันตรุษจีนจึงถือเป็นวันหยุดที่สำคัญมาก และจะมีการเฉลิมฉลองของชาวจีนและชาวจีนโพ้นทะเลไปทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย จะถือปฏิบัติกันอยู่ 3 วันสำคัญ คือ วันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว และในวันนี้เป็นวันที่มีความเป็นมงคลอีกวันหนึ่ง ประชาชนบางส่วนได้เข้าสู่การทำงานตามปกติบ้างแล้ว สมาคมตังเอ็งสว่างกตัญญูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรี จึงได้ทำพิธีอัญเชิญองค์โป้ยเซียนโจวซือ ออกประทานพรแก่ชาวจังหวัดจันทบุรี

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Be Sociable, Share!