ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพบสื่อมวลชน”แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น รับทราบข้อเสนอแนะ สรุปผลงานกิจกรรมของจังหวัดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562  เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมเดอะพีคจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พบ สื่อมวลชน โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ชี้แจงสรุปผลงานกิจกรรมของจังหวัดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล รับทราบข้อเสนอแนะ ประเด็นคำถามที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่นสู่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี กระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนท้องถิ่นโดยครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ฝากสื่อมวลชนท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม 2562 ให้ประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้และพร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย การแก้ปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดจันทบุรีได้วางมาตรการป้องกันปัญหาและมั่นใจว่าปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันปัญหาลดผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นทั้งน้ำเพื่อการเกษตร และน้ำประปาที่ใช้ภายในอาคารบ้านเรือน มั่นใจมาตรการป้องกันของจังหวัดสามารถผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งในปีนี้ได้อย่างแน่นอน / การเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ ที่จะเสด็จพระราชดำเนินวัดซับยี่หร่า อ.นายายอาม ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ และโอกาสนี้เป็นการจัดกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อมวลชนรอบพิเศษมีการจับรางวัล มอบของขวัญแทนคำขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมงานและช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดด้วยดีเสมอมา

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!