ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้แก่ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดจันทบุรี

คลิ๊กเพืออ่านรายละเอียด

Be Sociable, Share!