ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับนายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ซึ่งมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม โดยมี นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เนื่องจากสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คือสามสถาบันหลักของชาติที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระกรุณาที่เสริมสร้าง ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้บังเกิดมีในสยามประเทศจวบจนปัจจุบัน ธงชาติไทยจึงเสมือนสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยของเรามาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล อีกทั้งยังมีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนาน และมากด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แนวทางการแสดงความเคารพการใช้ธงชาติในวาระต่างๆจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ชาวไทย สมควรที่จะเรียนรู้ธรรมเนียมที่ถูกต้อง เพื่อที่จะปฏิบัติได้ต่อสัญลักษณ์ของชาติได้อย่างเหมาะสมและนิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย เกิดจากความร่วมมือจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี การนี้โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีซึ่งได้รับมงกุฎนามพระราชทานจากสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จึงได้ร่วมรังสรรค์กิจกรรมนี้ขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยตลอดจนการบรรยายทางวิชาการเพื่อให้เกิดความรู้ในมิติที่กว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนสืบต่อไป

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!