สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการสร้างจิตสำนึกอาสาสภากาชาดไทย พัฒนาเยาวชนจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้มีความตระหนัก จิตอาสาสภากาชาดไทย

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกอาสาสภากาชาดไทยโดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดอบรมโดยมี นางสาวธาริกา วงศ์สินศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน และนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุม เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้รู้จักและเข้าใจการเป็นผู้มีจิตอาสา อีกทั้งพัฒนาให้เป็นอาสายุวกาชาด และส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดสู่การเป็นอาสาสมัคร สภากาชาดไทย พัฒนากิจการยุวกาชาดเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 4.0″ รวมทั้งภาพรวมของโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและส่งเสริมศักยภาพเยาวชนจิตอาสา ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน มีนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ ใน 10 อำเภอ 59 สถาบัน ร่วมอบรม 1,030 คน ก่อนที่จะขยายความรู้ไปสู่ชุมชนในพื้นที่ต่อไป

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5

 

Be Sociable, Share!