ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ผู้นำภาคเอกชน ร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม  2562  ณ ลานพระราชวังดุสิต และ สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ผู้นำภาคเอกชน ในจังหวัดจันทบุรี ร่วมชมงาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้น เพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชน อนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่สืบไป ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ พระมหากรุณาธิคุณแห่งสายน้ำตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน นิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค แสดงแบบจำลองกระบวนเรือพระราชพิธี ส่วนภายในสนามเสือป่า มีการออกร้านจิตอาสา 904 / ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / ร้านภูฟ้า / สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม / สมาคมแม่บ้านทหารบก / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก / สภานิติบัญญัติแห่งชาติ / ร้านกระทรวงการต่างประเทศ / มูลนิธิโครงการหลวง / สมาคมแม่บ้านมหาดไทย / ร้านค้าภาคเอกชน และ ส่วนราชการ เป็นต้น โดยคณะจังหวัดจันทบุรี ได้เดินชมกิจกรรมภายในงานท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุค สำหรับงาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ จะมีไปจนถึง วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!