ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอัญเชิญพวงมาลาหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพ นางกาญจนา นาคนันทน์ ศิลปินแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อัญเชิญพวงมาลาหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพ นางกาญจนา นาคนันทน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ วัย 93 ปี ด้วยโรคชรา สำหรับ “กาญจนา นาคนันทน์” เป็นชาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ วัดนากระชาย อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

DSC_0147

DSC_0151

DSC_0150

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น