ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสี่แยกบ้านช้างข้าม ถนนสุขุมวิท อ.นายายอาม จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย รณรงค์กระตุ้นเตือน สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ มุ่งเน้นแก้ปัญหาจุดอันตราย จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อชะลอความเร็วของรถที่สัญจรไปมา โดยจังหวัดจันทบุรีบูรณาการทุกหน่วยงานในการรณรงค์ และเปลี่ยนวิธีการรณรงค์จากการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ไปประจำจุดตรวจ จุดสกัด มาเป็นบูรณาการทุกภาคส่วนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ตามคำขวัญ “ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” พร้อมทั้งแจกกาแฟ น้ำดื่ม จุดให้บริการพักรถ พักสายตาบนถนนสายหลัก ประชาสัมพันธ์เส้นทางเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวและการเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร.อย่างเข้มข้น โดยมีเป้าหมายลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ / การเสียชีวิต และบาดเจ็บลดลงให้ได้น้อยกว่าจำนวนค่าเฉลี่ยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 3 ปีย้อนหลังในช่วงเทศกาลเดียวกัน คือ จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากสถิติเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลังคือไม่ควรเกิน 57 ครั้ง / ผู้บาดเจ็บไม่ควรเกิน 68 คน และ ผู้เสียชีวิตไม่ควรเกิน 4 ราย

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!