สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ ผู้ว่าพบสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น รับทราบข้อเสนอแนะ สรุปผลงานกิจกรรมของจังหวัดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม  2561 ณ ห้องจุลมณี 3 โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พบสื่อมวลชน โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำส่วนราชการ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ชี้แจงสรุปผลงานกิจกรรมของจังหวัดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล รับทราบข้อเสนอแนะ ประเด็นคำถามที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่นสู่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี กระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยครั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้ประชาสัมพันธ์โครงการ ปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว สายน้ำแห่งรัตโกสินทร์ ที่ กำหนดเส้นทางปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว บริเวณคลองภักดีรำไพระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และ ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก และ กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง 5 มกราคม 2562 รวม 9 วัน 9 คืน ซึ่งเป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทำบุญช่วยเหลือสาธารณะกุศล ผ่านสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5

Be Sociable, Share!