ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ  บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 50 รูป หลังจากนั้นภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ / เสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ และ ดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กล่าวถวายราชสดุดี น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดิน โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ ด้วยทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อเนกประการ เพื่อวางรากฐาน การพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งจนถึง กาลปัจจุบัน ด้วยพระอัจฉริยภาพอันลึกซึ้ง พระปรีชาญาณอันล้ำเลิศ และตลอดทุกครา ที่ประเทศชาติบ้านเมือง ประสบความทุกข์ยากจากวิกฤติภัยต่าง ๆ พระองค์ได้ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่คลายขจัดปัญหา ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี นำความผาสุกมาสู่ประเทศ และอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Be Sociable, Share!