ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานค่ายวิชาการ “ เปิดโลกปัญญา หรรษาวันวิชาการ อนุบาลจันทบุรี น้อมนำศาสตร์พระบิดา ๙ แขนง”

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาล จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการ “ เปิดโลกปัญญา หรรษาวันวิชาการ อนุบาลจันทบุรี น้อมนำศาสตร์พระบิดา ๙ แขนง”น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานทุกด้าน อาทิ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการพัฒนาประเทศอันเป็นแบบอย่างของนานาประเทศ นำมาซึ่งประโยชน์สุขและก่อให้เกิดคุณูปการอย่างอเนกอนันต์แก่ประชาชนและประเทศชาติโดยร่วม การจัดกิจกรรม ค่ายวิชาการ “ เปิดโลกปัญญา หรรษาวันวิชาการ อนุบาลจันทบุรี น้อมนำศาสตร์พระบิดา ๙ แขนง” ของโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีครั้งนี้มี บุคคลกรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน เยาวชน และประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการ วิชาการ ผลงานหัตถกรรม นวัตกรรมและศิลปะของนักเรียน แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอาเซียน และ กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียน เยาวชน บนเวที

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Be Sociable, Share!