ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำนักปั่นที่ร่วมโครงการ ปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว สายน้ำแห่งรัตโกสินทร์ ร่วมซ้อม ทดสอบเส้นทาง ริมคลองภักดีรำไพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณประตูระบายน้ำเข้า คลองภักดีรำไพ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน นักกีฬาปั่นจักรยาน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม”Bike อุ่นไอรัก” ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดจันทบุรี กำหนดเส้นทางปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว บริเวณคลองภักดีรำไพ “ คลองนี้ที่พ่อสร้าง” ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จุดสตาร์ทอยู่ที่บริเวณประตูระบายน้ำเข้า ตำบลจันทนิมิต แล้วปั่นจักรยานลัดเลาะไปตลอด 2 ฝั่งคลอง จนถึงประตูระบายน้ำกลางคลอง ตำบลเกาะขวาง แล้ว ยูเทิร์นกลับมายังจุดเริ่มต้น ที่ประตูระบายน้ำเข้า ซึ่งคลองภักดีรำไพ ถือเป็นโครงการพระราชดำริฯ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงพระราชทาน โครงการพระราชดำริฯ เพื่อช่วยเหลือชาวจังหวัดจันทบุรีให้พ้นวิกฤติน้ำท่วมซ้ำซาก และ ช่วยให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ มีแหล่งกักเก็บน้ำป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพิ่มขึ้น ชาวจังหวัดจันทบุรีต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรี มีประชาชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ทั้งสิ้น 5,641 คน และผลการซ้อมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ในครั้งแรกของจังหวัดจันทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระยะเวลาในการซ้อมไป และ กลับรวม ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

Be Sociable, Share!