นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรีกลุ่มเสี่ยง ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสเจริญพระชนม์พรรษา ครบ 5 รอบ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสเจริญพระชนม์พรรษา ครบ 5 รอบ โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาด พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มสตรีอาสาอำเภอนายายอาม ตลอดจนพี่น้องประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมในพิธี ซึ่งจากข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปัจจุบันพบว่ามะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการป่วยตายอันดับ 1 ของสตรีไทย โดยในปี 2555 พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านม กว่า 54,000 ราย และในทุกๆ 2 ชั่วโมง จะพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านม รายใหม่ถึง 3 ราย ซึ่งยังไม่นับรวมผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ยังตรวจไม่พบ หรือยังไม่ได้เข้ารับการรักษา และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในระยะหลังๆ ซึ่งมีการลุกลาม และแพร่กระจายแล้วจึงยากต่อการรักษา คาดว่าในปี 2561 นี้ จะมีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มอีกจำนวน 2 หมื่นคน และคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มจำนวน 6,000 คน จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวัง และค้นพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะแรก จึงร่วมกับมูลนิธิกาญจนาบารมี จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ไปตามอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรี เพื่อแก้ปัญหามะเร็งในระยะเริ่มแรกได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง ลดความรุนแรงและอัตราการตายจากโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าวได้มีกลุ่มสตรีในอำเภอนายายอามและพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7

Be Sociable, Share!