อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP วิลเลจน์ เพื่อการท่องเที่ยว บ้านคลองชีพ ตำบลจันทเขลม ชูวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหารพื้นบ้านเมนูเด็ด

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน  2561 ณ บ้านคลองชีพ ตำบลจันทเขลม ( จัน – ทะ – เขม ) อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน OTOP วิลเลจน์ จังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจชาวบ้านที่พัฒนาหมู่บ้านเป็น หมู่บ้าน OTOP วิลเลจน์ สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการพัฒนาภาคการผลิตและการบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ในส่วนของ OTOP วิลเลจน์ บ้านคลองชีพ ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏมีจุดเด่นเรื่องของประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำตกจันตาแป๊ะ สินค้าชุมชน เมนูเด็ดอาหารท้องถิ่น โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีเปิดด้วยการสอยทุเรียนลงจากต้น พร้อมเยี่ยมชมให้กำลังใจร้านค้าชุมชน สิตการประคบสมุนไพรคลายเส้น นวดสปาด้วยสมุนไพรพื้นเมือง ชมการเลี้ยงด้วงสาคูเศรษฐกิจ สร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในช่วงว่างจากการดูแลผลผลิต อย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดจันทบุรีได้กำหนดเปิดหมู่บ้าน OTOP วิลเลจน์ เพื่อการท่องเที่ยว หรือ OTOP วิลเลจน์ ไปแล้วจะรัก พร้อมกัน 9 หมู่บ้าน ใน 6 อำเภอ ประกอบด้วยบ้าคลองชีพ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ / บ้านต้นเลียบ ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ / บ้านตลาดพลอย ตำบลตลาด อ.เมือง / บ้านเจ้าหลาว ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ / บ้านตะปอนใหญ่ อ.ขลุง / บ้านท่าแคลงคุ้งวิมาน อ.นายายอาม / บ้านตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ /บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง และบ้านใหม่พัฒนา ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ ซึ่งทั้งหมดเป็นหมู่บ้านที่ใช้หลักการดำเนินงาน 5 เสน่ห์ คือ เจ้าบ้านยิ้มแย้มแจ่มใส / ชุมชนมีเรื่องราวเรื่องเล่าที่น่าสนใจ / สูตรเด็ดอาหารพื้นถิ่น / มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้น ประหลาดใจ และประทับใจ / เจ้าบ้านมีน้ำใจไมตรี โอบอ้อมอารี

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Be Sociable, Share!