จังหวัดจันทบุรีแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น การกุศล เกี่ยวข้าว เผาปลา เสวนาเกษตรอินทรีย์ รายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ แปลงนาข้าวภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่นการกุศล หารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และกิจกรรมเกี่ยวข้าว เผาปลา เสวนาเกษตรอินทรีย์ที่ทุ่งเพล กำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นการกุศลฯ ระยะทาง 10 กิโลเมตร / 4 กิโลเมตร และเสือภูเขา 17 กิโลเมตร ชมวิวทิวทัศน์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติเขื่อนทุ่งเพล /สวนผลไม้ / วิถีชีวิตชุมชน ปล่อยสตาร์ทเวลา 07.00 น. ส่วนกิจกรรมเกี่ยวข้าว เผาปลา เสวนาเกษตรอินทรีย์ที่ทุ่งเพลเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตวิถีพอเพียง รวมทั้งอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรี 2 สายพันธุ์คือ ข้าวเจ้าแม่พญาทองดำ และ ข้าวเหนียวจันทร์โอชา มีการลงนามเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้เกิดความยั่งยืนเป็นรูปธรรมนำสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและผู้บริโภค ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในวิถีพอเพียง ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการความรู้ด้านการเกษตร คลินิกเกษตร การแจกจ่ายปุ๋ยหมักเติมอากาศแก่ผู้ร่วมงาน

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4

 

Be Sociable, Share!