ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 5 หมู่บ้าน ของอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม  2561 เวลา 18.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 5 หมู่บ้าน ของอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ร่วมด้วย นายสมทรง นิลยอง นายอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และนายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนด้วยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ให้เกิดตลาดชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 

1

Be Sociable, Share!