นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปให้แก่คณะอาจารย์และผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 96

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องจุลมณี 1 โรงแรมเคพีแกรนด์ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปให้แก่คณะอาจารย์และผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 96 รวมทั้งสิ้น 150 นาย เดินทางมาตรวจ/ศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2561 เพื่อให้นายทหารนักเรียนหลักสูตรดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี

 

4070 4071 4072 4073 4074 4075 4077

Be Sociable, Share!