จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย และคลิปวีดิโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี หัวข้อ “วิถีจันท์ วิถีไทย” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม  2561 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2561 โดยมี ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประกวดในหัวข้อ วิถีจันท์ วิถีไทย ซึ่งภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายภายในจังหวัดจันทบุรี ที่แสดงให้เห็นถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชาวจังหวัดจันทบุรี โดยได้เปิดรับสมัครคนงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีผู้ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดจำนวน 244 ผลงาน และคลิปวิดีโอจำนวน 19 ผลงาน โดยพิจารณาตัดสินด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จนได้ผู้ชนะการประกวดทั้งสองประเภทเป็นจำนวน 13 รางวัลและสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย วิถีจันท์ วิถีไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด คือคุณณัฐพล พุชงเจริญ ชื่อผลงาน อลังการผาหินกูบ และชนะเลิศการประกวดคลิปวีดิโอ คือ นายรังสรรค์ พลอยสด ชื่อผลงาน ของดีบ้านฉัน จันทบุรี โดยการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นกาแสดงความสามารถด้านภาพถ่าย และคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี หัวข้อ “วิถีจันท์ วิถีไทย” ที่สามารถถ่ายทอด และแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นจังหวัดจันทบุรีให้คนทั่วไปได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี , ประวัติศาสตร์ , ศิลปวัฒนธรรม , ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวิถีชีวิตของชาวจันทบุรี

Cr ภาพและข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!