ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยภาคเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำทุกภาคส่วนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๗ รูป จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีนำพระภิกษุสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา กองเกียรติยศยังสลุต ๒๑ นัด ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรถวายพระราชกุศล ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรถวายพระราชกุศล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพสกนิกรที่ดีของแผ่นดิน เป็นอันเสร็จพิธีในภาคเช้า โดยในภาคค่ำ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จะนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Be Sociable, Share!