ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๑ ในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๑ จำนวน ๑๐๐ คน ในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีบรรยายพิเศษในหัวข้อ ประสบการณ์นักปกครองและนักบริหารศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ : ศาสตร์พระราชากับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!