ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก สุรัตน์ วรรัตน์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการแก้ปัญหาช้างป่า ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก สุรัตน์ วรรัตน์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการแก้ปัญหาช้างป่า ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ พร้อมเปิดการอบรมโครงการบูรณาการปฏิบัติงานป้องกันภัยจากช้างป่า และ ฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Be Sociable, Share!